2% z dane

2% z dane

 

Nevieš, čo s 2% z dane? Tak podpor Erasmus Student Network! Budeme ti veľmi vďační.

Ako poukázať 2% z daní?

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 31. marca 2017/30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Dôležité dátumy:

do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Vyplňovacie údaje našej organizácie:

Obchodné meno (názov): Erasmus Student Network Slovenská republika o.z.

Adresa: ESN Slovakia Office, ŠD 3 Tajovského 51, 97401 Banská Bystrica

IČO: 42300509

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8131000000004001207108 / kód banky: 3100 (Sberbank Slovensko, a. s.)


Pracovali ste ako dobrovoľníci?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci v roku 2016, máte možnosť venovať nám až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľníci o potvrdenie tejto práce.

 

Viac informácii a potrebné formuláre nájdeš tu: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17628

Join us and become a member